2
5,100,000تومان 1 محصول

استعلام قیمت

ارتباط با کارشناسان فروش شیشه:

کارشناس فروش شماره تماس داخلی

شماره همراه

آقای مهرابی 02833883 130 09128872949
آقای اکبریه 02833883 126 09120492318
خانم رضایی 02833883 124 09120492316
خانم اکبری 02833883 120 09120818794
خانم شعبانی 02833883 119 09120492318
خانم اباذری 02833883 117 09120832863

ارتباط با کارشناسان فروش چسب:

کارشناس فروش شماره تماس داخلی

شماره همراه

خانم شاکر 02833883 101 09120492315
خانم فرضی زاده 02833883 103 09120818792
خانم کریمی 02833883 104 09120818791

ارتبا با کارشناس فروش ابزار: 

کارشناس فروش شماره تماس داخلی

شماره همراه

خانم غیبی 02833883 122 09918250869

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

فروش اقساطی در این مجموعه از فعالیت های نوین آنلاین در زمینه فروش انواع شیشه جام و ملزومات وابسته به آن می باشد.