2
5,100,000تومان 1 محصول
تفاوت حساب های تجاری و غیر تجاری چیست؟

تفاوت حساب های تجاری و غیر تجاری چیست؟

بانک مرکزی ایران معیار تشخیص ((حساب های تجاری)) برای دریافت مالیات را اعلام کرد.

مبنا قرارگرفتن کد ملی برای شناسایی حساب های تجاری:

بر اساس اظهارات ((علیرضا غفاری)) معاونت اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حساب های معرفی نشده افراد، فقط یک حساب نیست، بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.

بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش های حساب های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه 100 مورد و بیشتر بود و در کنار آن مجموع واریزی به حساب 35 میلیون تومان و بیشتر بود (محاسبه) مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب ها محاسبه می شود.

در این شرایط، تفکیک مبالغ واریزی به چند حساب بانکی مختلف نمی تواند به راهکاری برای فرار مالیاتی تبدیل شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد.

رفع ابهام از مصوبه مربوط به تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری:

بر اساس توضیح مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در مورد رفع ابهام از مصوبه مربوط به تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری بیان شد:

1.حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:

اول اینکه تعداد ((واریز به)) حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیش از 350 میلیون ریال باشد.

به ذکر یک مثال می پردازیم:

اول اینکه تعداد واریز به حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز کمتر از 100 مورد باشد، مشمول بررسی به عنوان تجاری نخواهد بود.

علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در ارتباط با جزئیات تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی بیان کرد:

•    از هر 1000 نفر 3 نفر دارای حساب تجاری می باشند.
•    100 تراکنش واریزی با 35 میلیون تومان وحی منزل نیست بلکه از نظر دولت یک شاخص برای شناسایی حساب های تجاری می باشد.
•    وی افزود: فعالیت هایی چون معامله در بورس و خرید و فروش خانه و ملک نیز در صورت واریز وجه، باز هم شامل حساب های تجاری نمی شوند.
•    سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً تعداد واریزی است، نه تعداد تراکنش ها (واریزی و پرداخت)؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حسابهای اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.

حال قبل از اطلاع از بررسی صحت این خبر احتمالی و یا به وقوع پیوستن آن، بهتر است بگوییم فرق حساب تجاری و غیر تجاری چیست؟

کدام حساب تجاری است و شامل مالیات بر تراکنش بانکی می شود؟

با اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب‌های تجاری، شرطی که حساب را تجاری می کند چیست؟ و از کجا بفهمم که حساب بانکی من تجاری تلقی یا غیر تجاری تلقی می شود؟

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و 350 میلیون ریال در تراکنش‌ها به حسابهای او واریز شود، به عنوان تجاری تلقی می‌شود و براساس آن واریزی ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهند بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، 220 هزار حساب‌های تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.

همانطور که در بالا بیان شد، گفته ها و اخبار سمت های نام برده هریک به صورت احتمالی می باشد و امید است با وقوع این اتفاق از فرارهای مالیاتی کاسته شود چرا که اقتصاد هر کشور بسته به قوانین و اهداف آتی آن بهبود می یابد.

و در آخر باید بگوییم، هدف اصلی از ساماندهی حسابهای تجاری و شخصی مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی می باشد.


دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

فروش اقساطی در این مجموعه از فعالیت های نوین آنلاین در زمینه فروش انواع شیشه جام و ملزومات وابسته به آن می باشد.